Počet položek: 0 0,00 Kč

affil_podminky

Obchodní podmínky zprostředkovatelského programu internetového obchodu www.TAJEMNO.com

 
I. Všeobecná ustanovení použiti affiliate programu na www.hmozdinky-kotvy.cz

 1.  Vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením provizních podmínek vyjadřuje registrující se uživatel (dále jen "affil partner") svůj souhlas s podmínkami provizního systému internetového obchodu www.TAJEMNO.com a v plném rozsahu tímto uzavírá dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je 

  Josef Jiránek
  TAJEMNO.com
  Kotevní 7
  15000 Praha 5
  IČO: 64183971 DIČ: CZ7412171943 (dále jen "provozovatel")
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. O takové změně bude informovat registrované uživatele emailem, a to nejpozději 7 dní před zahájením platnosti nových obchodních podmínek.

 3. Pokud affil partner s nejnovější verzí obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen účast v provizním programu ukončit, a to zasláním informace o ukončení spolupráce na mail provozovatele - obchod@tajemno.com.

 4. Affil partner potvrzuje, že veškeré údaje jím poskytnuté prostřednictvím registračního formuláře při registraci do affil programu, zejména jméno a adresa souhlasí. Dále potvrzuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

 5. Affil partner umístí za účelem propagace internetového obchodu www.TAJEMNO.com na své stránky reklamní prvky, t.j. textové odkazy, bannery, články, poskytnuté provozovatelem. Tyto reklamní nástroje najde affil partner po přihlášení na stránce www.TAJEMNO.com ve svém uživatelském rozhraní.

 6. Provozovatel se zavazuje vyplatit affil partnerovi provizi z každého obchodu zákazníka, který přijde na stránky provozovatele prostřednictvím reklamních nástrojů obsahujících identifikační údaje affil partnera, to je číslo uživatele umístěné v odkazu reklamního nástroje.

II. Provize a její výše

 1.  Nárok na provizi vzniká affil partnerovi v okamžiku kdy zákazník přijde na stránky internetového obchodu www.TAJEMNO.com prostřednictvím reklamních nástrojů obsahujících identifikační údaje affil partnera, to je číslo affil partnera umístěné v odkazu reklamního nástroje, a pokud zde tento zákazník provede nákup. Affil partner má na vzniklou provizi nárok až v okamžiku, kdy je tento nákup zákazníkem uhrazen. Do nároku na provizi se nezapočítává platba za poštovné a balné a objednávky affil partnera. Aktuální výši provize k vyplacení může affil partner sledovat po přihlášení na svůj uživatelský účet na stránkách www.hmozdinky-kotvy.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí. O změně výše provize bude affil partner informován prostřednictvím emailu, a to nejpozději 7 dní před uskutečněním takové změny.
 2. Výše provize za zprostředkování obchodu v internetovém obchodu TAJEMNO.com se stanovuje 10% z ceny objednaného zboží včetně DPH. Tato provize může být na základě vzájemné dohody individuálně upravena. Minimální čátka pro vyplacení provize činí 500 Kč.

 3. K vyplacení provize dojde na základě žádosti o vyplacení provize. Tuto žádost odesílá affil partner výhradně ze svého uživatelského účtu na stránkách www.hmozdinky-kotvy.cz, a to kliknutím na tlačítko Vyplatit provizi. Následně vybere způsob výplaty provize - bankovním převodem, zasláním složenkou nebo fekturací. O přijetí žádosti a jejím schválení bude affil partner informován prostřednictvím emailu. V případě vybraného způsobu výplaty prostřednictvím faktrace budou affil partnerovi zaslány podklady pro fakturaci, včetně variabilního symbolu, který bude na jím vystavené faktuře uveden. V případě výběru výplaty provize prostřednictvím poštovní poukázky bude z vyplácené provize odečten manipulační poplatek ve výši 35 Kč. Splatnost provize je 30 dní.

 4. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 20% DPH.

 5. Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému www.hmozdinky-kotvy.cz, kde si může sledovat výši provize, stavy objednávek a podávat žádosti pro vyplacení provize. Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Affil partner se zavazuje umístit reklamní prvky provozovatele na svoje internetové stránky. Affil partner potvrzuje, že má k těmto svým internetovým stránkám všechna potřebná oprávnění a případně licence vztahující se k obsahu, který spadá pod ochranu autorských práv. Dále potvrzuje, že provoz jeho stránek je v souladu s všeobecně uznávanými právními a společenskými normami a standardy a neobsahuje žádný nezákonný materiál.
 2. Poskytnuté reklamní prvky podléhají autorskému zákonu a smí být použity pouze pouze k propagaci internetového obchodu www.TAJEMNO.com
 3. Affil partner je povinen jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno provozovatele, zejména nesmí k propagaci internetového obchodu www.TAJEMNO.com použít nekalé reklamy, a to například rozesílání jakéhokoliv spamu (nevyžádané reklamy) ať už prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv nebo jakýchkoliv diskusních skupin. Stejně tak je zakázáno uvádět v rámci propagace internetového obchodu www.TAJEMNO.com u jednotlivých produktů jiné ceny než ty, které ve svém eshopu uvádí provozovatel. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení bude s affil partnerem ukončena spolupráce a affil partner ztácí nárok na veškerou nevyplacenou provizi.
 4. Pokud provozovatel zjistí protiprávní jednání affil partnera, je oprávněn postytnout příslušným vyšetřovacím orgánům všechny údaje o affil partnerovi získané jeho registrací.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

 1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel provizního systému internetového obchodu www.TAJEMNO.com je oprávněn okamžitě ukočit vzájemnou spolupráci v případech, kdy affil partner poruší povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínky.
 3. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Případné doplnění těchto obchodních podmínek či jiná další ujednání jsou platná pouze v podobě písemně uzavřených dodatků. Vzájemnou spolupráci lze vypovědět kteroukoliv z obou stran, a to s okaqmžitou platností.

V. Ostatní ujednání

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
 2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

REGISTRACE                          Provizní systém                          Přihlášení

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace